เกี่ยวกับเครือข่าย

LOGO-CRC-08

ประวัติความเป็นมา

ความร่วมมือขององค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเด็กในทุกบริบทภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เด็กได้เข้าถึงและได้รับการปกป้องคุ้มครองในสิทธิของตนเอง ที่ผ่านมาภาคประชาสังคมมีการรวมตัว และจัดตั้งเครือข่ายตามประเด็นการทำงาน แต่ขาดการเชื่อมต่อประสานการทำงานร่วมกัน รวมทั้งไม่สามารถส่งต่อข้อมูล และผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำเสนอเป็นผลงานระดับประเทศต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้

 “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” เป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ทำงานด้านเด็กในทุกมิติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันภายในเครือข่าย ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับที่เกี่ยวข้อง และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 วิสัยทัศน์

เด็กทุกคนเข้าถึงและได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nations Convention on the Rights of the Child: UNCRC) พิธีสารเลือกรับ (Optional Protocols: OPs) และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2017-06-19 18.04.01

พันธกิจ

เพื่อรณรงค์ ผลักดัน ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ ต่อภาครัฐและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เป็นช่องทางการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันของสมาชิก “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 2. ประสานงาน ติดตาม และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ของ “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย” ในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
 3. ประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
 4. รณรงค์ ผลักดันเชิงนโยบาย สะท้อน และให้ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

2017-06-19 18.03.52

IMG_8474

2 thoughts on “เกี่ยวกับเครือข่าย

 1. สถานสงเคราะห์ โครงการรักษ์เด็ก บน พูดว่า:

  อยากเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการทำงาน จะต้อวดำเนินการอย่างไร

  ถูกใจ

  • สวัสดีค่ะ

   ใบสมัครสมาชิก สามารถดาวโหลดได้จากหน้า โครงสร้างเครือข่าย พร้อมกับเอกสารสำคัญเพื่อศึกษาประกอบการสมัคร (ธรรมนูญและนโยบายคุ้มครองเด็ก)
   เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่เลขาฯตามอีเมล์ด้านล่างได้เลยค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

   ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s