การประชุมหารือเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กจากภัยอนไลน์สำหรับผู้บังคับใช้กฎหมาย

การประชุมหารือเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กจากภัยอนไลน์สำหรับผู้บังคับใช้กฎหมาย การขับเคลื่อนงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพออนไลน์ หรืออาชญากรที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
โดยสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย นำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) และ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s