การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ตลอดโครงการที่ผ่านมา เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กภายใต้การขับเคลื่อนงานเครือข่าย และเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ต่อไป

โดยการประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม President Park Hotel กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s