เวทีเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยจัดเวทีเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม president park กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นสิทธิเด็กและนำไปสู่การวางแผนงานในการจัดทำรายงานทางเลือกที่จะนำส่งแก่คณะกรรมการสหประชาชาติ (UNCRC Committee) ในลำดับต่อไป

ขอบคุณ คุณ Ilya Smirnoff ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 วิทยากรหลัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s