การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางเลือก เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางเลือก เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยวิทยากรหลัก คุณ Ilya Smirnoff ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและจัดทำเป็นรายงานทางเลือก (Alternative Report) สำหรับรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก (UNCRC) จัดขึ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม president park กรุงเทพฯ

วันนี้ได้เรียนรู้ถึงกลไกและรูปแบบของการจัดทำรายงานตลอดจนสร้างความร่วมมือกันในรูปแบบของ network เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน อันนำไปสู่การวางแผนการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ในสังคมให้เป็นมิตรต่อเด็กๆ ของเราครับ😍

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s