การประชุมเพื่อจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อระดมความคิดและวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานทางเลือกที่จะนำส่งแก่ UNCRC ในประเด็นการเก็บข้อมูลเรื่องเด็ก แผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อเขียนรายงาน พร้อมแผนการใช้งบประมาณของโครงการโดยจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s