ก้าวย่างคนทำงาน “เด็กเคลื่อนย้าย”

ก้าวย่างคนทำงาน “เด็กเคลื่อนย้าย” การประชุมของเครือข่ายคนทำงานคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย เพื่อผลักดันแนวทางการทำงานร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ด.ย.) เพื่อทบทวนสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย และจัดลำดับความสำคัญในประเด็นเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อน อันนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานงานคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายต่อไปจัดขึ้นโดยกลุ่มเด็กเคลื่อนย้าย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการประชุม 30 คนจาก 18 องค์กรที่ทำงานเรื่องเด็กเคลื่อนย้าย

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s