ภาพบรรยากาศค่ายผู้นำเยาวชน ครั้งที่1

วันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โฆษณา