เชิญร่วมงาน “ข่วงหลวงนี้ดีแต้”

12440521_1052393344825089_6328886448733296095_o

เทศกาลดีๆในเมืองเชียงใหม่..สร้างสรรค์โดยกลุ่มคนต่างๆ ที่มีหัวใจเพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคม…ปีนี้ Theme หลักเรื่องเกี่ยวกับ”เด็ก” (เด็กเคลื่อนย้าย / children on the move) กับงานข่วงหลวงนี้ดีแต้ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

12615758_1057313404333083_7581886355423025355_o

1932

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม “ข่วงหลวงนี้ดีแต๊” ในปีที่ผ่านมา